فارسی English

معرفی ردا

شرکت تولید پوشاک رداء خوزستان ابتدا فعالیت خود را در بندرعباس بانام گلدیس شروع نمود و تولید البسه مورد نیازادارات کشتیرانی،  بنادر و نیروگاهها را  در استان هرمزگان باظرفیت تولید 30 الی 40 دست لباس در روز رابعهده گرفت.سپس درسال 1356 الی 1358 در تهران بانام تولید پوشاک رداء فعالیت

آدرس دفتر مركزي : اهواز - خیابان آزادگان (24متری) نبش کاوه
کدپستی : 8916833567

برخی از مشتریان

 •   کشت وصنعت امیرکبیر
 •   کشت و صنعت دعبل خزایی
 •   اداره خطوط لوله و نفت
 •   کشت وصنعت امام خمینی
 •   کشت وصنعت کارون
 •   نیروگاه بیستون کرمانشاه
 •   پایانه صادرات نفت ایران – نکا
 •   شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجد سلیمان
 •   شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران
 •   شرکت بهره برداری نفت وگاز اغاجری
 •   شرکت بهره برداری نفت وگاز مارون
 •   نیروگاه گازی سنندج
 •   شرکت دایلم کره جنوبی
 •   شرکت نفت وگاز مارون
 •   بیمارستان بزرگ نفت
 •   لوله سازی اهواز
 •   گروه ملی فولاد ایران
 •   شرکت صناع فولاد ایران-خوزستان
 •   پایانه های صادرات نفت خارک
 •   هلال احمر ایران -خوزستان
 •   شرکت اس اجی اس سوئیس
 •   شرکت ملی مناطق خشکی
 •   شرکت ملی حفاری ایران
 •   شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب
 •   شرکت ملی نفت ایران
 •   سازمان ملل متحد
5
4
3
1